– Neartú breise le déanamh ar stádas naGaeilge in 2022 agus an maolú ag teacht chun deiridh –

Tá ráite ag an bhFeisire de Pharlaimint na hEorpa (FPE) Billy Kelleher, Fianna Fáil, gur lá dár saol é an lá inniu agus éisteacht á tabhairt don chéad chás cúirte trí mheán na Gaeilge os comhair na Cúirte Breithiúnais, ar cás é a bhaineann le lipéadú táirgí tréidliachta. Tá an cás ar bun toisc gur chinn Ard-Chúirt na hÉireann nach bhfuil reachtaíocht na hÉireann ag teacht le dlí an Aontais agus d’iarr sí ar an gCúirt Bhreithiúnais cinneadh críochnaithe ach a dhéanamh.

Dúirt an FPE do Dheisceart na hÉireann freisin: “Gan amhras, is ceist an-tábhachtachí ceist an lipéadaithe, ach domsa, is mórchúis áthais é an cás seo a bheith á éisteacht inár dteanga náisiúnta, i gcroílár an Aontais Eorpaigh.

“Creidim go ndéanfar athrú dearfach breise maidir le stádas na Gaeilge san Aontas a chur in iúl leis.

“Cé gur teanga oifigiúil de chuid an Aontais í an Ghaeilge ó 2005, bhí maolúann lenar ceadaíodh d’institiúidí an Aontais gan aistriúchán a dhéanamh ach ardhoiciméid áirithe agus tiocfaidh deireadh leis sin an bhliain seo chugainn.

“Agus Brexit tarlaithe anois, d’fhéadfaimis athrú a fheiscint sa tacaíocht a fhaigheann teangacha ar fud na n-institiúidí éagsúla. Cé go mbeidh an Béarla ann mar theanga oibre i gcónaí, b’fhéidir nach mbeidh an mór-sheasamh céanna a bhí aige go dtí seo aige amach anseo.

“Ó toghadh chun Pharlaimint na hEorpa mé, tá mo dhícheall déanta agam an Ghaeilge a labhairt agus a úsáid a mhéid is féidir. Is féidir liom a rá go macánta gur breá le mo chomhghleacaithe sa Pharlaimint ár dteanga a chlos agus cibé acu i mBéarla nó i nGaeilge, éiríonn le Feisirí na hÉireann ár gcuid pointí a chur i láthair go soiléir. Níl aon chúis ann go mbeadh imní orainn tuilleadh úsáide a bhaint as ár dteanga náisiúnta.

“Impím ar gach FPE Éireannach tuilleadh Gaeilge a úsáid. Ní gá don duine a bheith líofa agus chuirfeadh sé gliondar croí ar phobal na Gaeilge – iad siúd sa bhaile in Éirinn agus iad siúd atá ag obair san Aontas Eorpach,” a dúirt Kelleher mar fhocal scoir.